Προτάσεις Τροποποίησης Καταστατικού

Από Hellug Wiki

= ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ HELLUG =

== Σκεπτικό ==


== Άρθρα ΗΔΗ Επεξεργασμένου και Αναμορφωμένου Καταστατικού ==

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ´: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Υπόλοιπα άρθρα