ΑΡΘΡΟ 3ο: Μέσα εκπλήρωσης των σκοπών

From Hellug Wiki

Κατάλληλα μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών θεωρούνται κυρίως τα παρακάτω:

  1. Το ανθρώπινο δυναμικό του συλλόγου με την αφιλοκερδή υποστήριξη και βοήθεια που προτίθενται να διαθέσει.
  2. Η συνεργασία με φορείς και άτομα εκτός συλλόγου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, εάν κριθεί ότι μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων του.
  3. Κάθε άλλο μέσο, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπηρετεί τους σκοπούς του Σωματείου.