ΑΡΘΡΟ 5ο: Σφραγίδα του σωματείου

Από Hellug Wiki

Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα, η οποία φέρει στην περιφέρειά της τον τίτλο του Συλλόγου και το έτος ιδρύσεως αυτού και στο κέντρο πιγκουίνο με ελληνική σημαία.