ΑΡΘΡΟ 5ο: Σφραγίδα του σωματείου

From Hellug Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα, η οποία φέρει στην περιφέρειά της τον τίτλο του Συλλόγου και το έτος ιδρύσεως αυτού και στο κέντρο πιγκουίνο με ελληνική σημαία.