ΑΡΘΡΟ 1ο: Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια

Από Hellug Wiki

Ιδρύεται επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία “ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΛΙΝΟΥΞ ΕΛΛΑΔΟΣ” (Ε.Χ.Φ.Λ.Ε.) – Hellenic Linux Users Group (HEL.L.U.G.)” με Έδρα την Καλλιθέα Αττικής, οδός Παπαφλέσσα 1-3, σκοπό μη κερδοσκοπικό και χρονική διάρκεια αόριστη.