Φτιάξε τα δικά σου πακέτα deb

Από Hellug Wiki

Μόνο για μικρά προγράμματα και με μικρή μεταβολή στα dependencies σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (Μην το δοκιμάσετε με το OpenOffice ή το Amarok)

Τρόπος πρώτος: Rebuild from source

Πρέπει να έχουμε ήδη τα build-essential, devscripts και fakeroot:

sudo apt-get install build-essential devscripts fakeroot

Κατεβάζεις από το επίσημο testing / unstable repository της διανομής σου τα εξής αρχεία. Για παράδειγμα κατεβάζουμε στο φάκελο ~/fakelos το πρόγραμμα transmission, δηλαδή τα παρακάτω αρχεία:

  • transmission_0.93.dfsg.orig.tar.gz
  • transmission_0.93.dfsg-2.diff.gz
  • transmission_0.93.dfsg-2.dsc

Τρέχουμε στην κονσόλα τα εξής:

cd ~/fakelos
sudo dpkg-source -x transmission_0.93.dfsg-2.dsc

Αν δε δουλέψει χρησιμοποιούμε το fakeroot:

fakeroot dpkg-source -x transmission_0.93.dfsg-2.dsc

Δημιουργήθηκε ένα νέο directory, με το όνομα (εδώ) transmission-0.93.dfsg

Δημιουργούμε το πακέτο με τις εντολές:

cd transmission-0.93.dfsg
sudo dpkg-buildpackage

Αν εμφανίσει ότι υπάρχουν unmet dependencies, εγκαθιστούμε τα πακέτα που λείπουν σε μια δεύτερη κονσόλα:

su - apt-get install <paste τα πακέτα που λείπουν>

Αφότου δημιουργηθεί σωστά το πακέτο, αυτά τα επιπλέον μπορούν να σβηστούν οπότε καλό είναι να κρατήσουμε κάπου τα ονόματά τους.

Μετά την εγκατάσταση των τυχόν επιπλέον πακέτων:

sudo dpkg-buildpackage

Αγνοούμε τυχόν προειδοποιήσεις για gpg signature.

  • Εγκαθιστούμε το πακέτο με:
dpkg -i transmission_0.93.dfsg-2.deb

Τρόπος δεύτερος: checkinstall

Παίρνουμε μόνο τον κώδικα του προγράμματος και έχοντας ήδη εγκατεστημένο το checkinstall δίνουμε διαδοχικά τα κλασικά με την παρακάτω διαφορά:

./configure
make
make checkinstall   (αντί για σκέτο make install)

Το πακέτο είναι έτοιμο προς εγκατάσταση.

Περισσότερα: http://www.psychocats.net/ubuntu/installingsoftware#deb

Θυμίσου ότι πρέπει και εδώ να έχεις εγκατεστημένο από τα πριν το build-essential και πιθανώς και και κάποια άλλα πακέτα.