Κονσόλα

Από Hellug Wiki

Η κονσόλα (console, terminal) είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει την εκτέλεση άλλων εφαρμογών σε μορφή κειμένου (text mode), με δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων από το χρήστη και εμφάνιση των αποτελεσμάτων.

Αν και παλαιότερα οι εφαρμογές σε μορφή κειμένου ήταν ο κανόνας, με την επικράτηση του γραφικού περιβάλλοντος εργασίας η χρήση της κονσόλας έχει περιοριστεί σημαντικά.

Η σημαντικότερη εφαρμογή που τρέχει σήμερα κάποιος τυπικός χρήστης στην κονσόλα του συστήματος είναι το κέλυφος με το οποίο επικοινωνεί με το λειτουργικό σύστημα στέλνοντας εντολές και λαμβάνοντας αποτελέσματα.

Μερικές κονσόλες σε γραφικό περιβάλλον είναι οι: xterm, xfterm4, konsole και πολλές άλλες. Ανοίξτε ένα από τα προηγούμενα προγράμματα για να τρέξετε προγράμματα σε μορφή κειμένου, ή ακόμη και προγράμματα για γραφικό περιβάλλον.