Κέλυφος

Από Hellug Wiki

Το κέλυφος είναι μια εφαρμογή που δέχεται εντολές κειμένου και τις διαβιβάζει στο λειτουργικό σύστημα προς εκτέλεση.

Οι εντολές μπορεί να προέρχονται από το χρήστη με πληκτρολόγηση, μπορούν όμως να βρίσκονται και σε κάποιο script φτιαγμένο για να εκτελείται από το κέλυφος αυτό.

Ένα συνηθισμένο κέλυφος είναι το bash και όπως όλα τα κελύφη παρέχει όχι μόνο πρόσβαση στις βασικές εντολές αλλά και πολλές ευκολίες στο χειρισμό της γραμμής εντολών.