Διαγραφή περιττών πακέτων

Από Hellug Wiki

Διαγραφή περιττών πακέτων για εξοικονόμηση χώρου στο σκληρό δίσκο

Με την πάροδο του χρόνου και την εγκατάσταση / αφαίρεση προγραμμάτων εγκαθιστώνται βιβλιοθήκες που αργότερα ίσως δε χρειάζονται και απλώς καταλαμβάνουν χώρο. Με αυτά που ακολουθούν θα καταφέρετε να κάνετε ένα καθάρισμα/συντήρηση/εξοικονόμηση χώρου στο σκληρό σας δίσκο.

Για να δείτε τα περιεχόμενα του αρχείου /etc/apt/sources.list με τις τοποθεσίες από τις οποίες το σύστημα σας λαμβάνει ενημερώσεις/εγκαθιστά πακέτα κτλ δώστε σε κονσόλα:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

Για να ενημερωθεί το σύστημα σύμφωνα με τα περιεχόμενα του /etc/apt/sources.list:

sudo apt-get update

Για να εγκαταστήσει τις ενημερώσεις και να αναβαθμίσει μόνο τα πακέτα/εφαρμογές που έχετε ήδη εγκατεστημένα στο σύστημά σας:

sudo apt-get upgrade

Για καθαρισμό του συστήματος:

sudo apt-get clean

Όπως και το clean, απλά διαγράφει μόνο πακέτα που δε μπορούν πλέον να κατέβουν και στην ουσία είναι άχρηστα:

sudo apt-get autoclean

Για να διαγράψει πακέτα που εγκαταστάθηκαν αυτόματα και πλέον δε χρειάζονται:

sudo apt-get autoremove
Πάντα ελέγχουμε τι μας προτείνει για autoremove!

Επισης πολυ χρησιμο ειναι το:

#apt-get install deborphan
#deborphan | xargs apt-get --purge -y autoremove 

Επισης καλο ειναι εξ αρχης να δημιουργείται ενα αρχείο /etc/apt/apt.conf οπου θα απενεργοποιούνται μεσω αυτού τα suggests και recommends :

APT::Install-Recommends "0";
APT::Install-Suggests "0";