38ο Γ.Ε.Λύκειο Αθηνών

From Hellug Wiki

38ο Γ.Ε.Λύκειο Αθηνών

Πρόσκληση-Επαφή με το Σχολείο

Κατά την παρουσίαση της δουλειάς του Συλλόγου που έγινε στις 21/06/12 στην ημερίδα Σεμινάριο Linux(Ubuntu), 4ο ΕΠΑΛ Αθηνών, μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε η κ. ........ Δ/τρια του 38ου ΓΕΛ Αθηνών. Η πρόσκλησή της για περαιτέρω επαφή με το Σύλλογο έγινε άμεσα αποδεκτή από την "Ομάδα Σχολεία", όπου και η πρώτη συνάντηση εργασίας έγινε στις 29/6/12.

Αναμένεται η συνέχεια....