13ο Γ.Ε.Λύκειο Αθηνών

From Hellug Wiki

13ο Γ.Ε.Λύκειο Αθηνών

Πρόσκληση-Επαφή με το Σχολείο

Κατά την παρουσίαση της δουλειάς του Συλλόγου που έγινε στην ημερίδα της ΕΕΛΛΑΚ στις 19/11/11 με τίτλο "Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές",μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε η κ. Σταυρούλα Μισθού, Δ/τρια του 13ου ΓΕΛ Αθηνών. Η πρόσκλησή της για περαιτέρω επαφή με το Σύλλογο έγινε άμεσα αποδεκτή από την "Ομάδα Σχολεία", όπου κατά τις συναντήσεις συζητήθηκαν οι ανάγκες και οι δυσκολίες του Σχολείου σε σχέση με το μοναδικό παλιό Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου αλλά και η εξυπηρέτηση των νέων αναγκών του σχολείου σε σχέση με το νέο πρόγραμμα σπουδών και κυρίως με τις διαθεματικές εργασίες των μαθητών (projects). Αξίζει να σημειωθεί ότι η κ. Μισθού είναι Πληροφορικός και μάλιστα αρκετά ενεργή και ανοικτή σε καινοτομίες πληροφορικής που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους μαθητές και το σχολικό χώρο. Υιοθετήθηκε ως γενική συμφωνία των δύο μερών η ένταξη Ελ. Λογισμικού στο Σχολείο (σταδιακά) ξεκινώντας από το Εργαστήριο Πληροφορικής και προετοιμάζοντας τις κατάλληλες συνθήκες για την αξιοποίησή του και για τα projects.

Προετοιμασία του έργου(1)

Μέτα από τις παραπάνω συζητήσεις στόχων, η "ομάδα Σχολεία" παρέδωσε στις 5/12/11 ως πρώτο βήμα 2 τοπογραφικές προτάσεις για το Εργαστήριο Πληροφορικής έτσι ώστε αφού αποκτήσει περισσότερη εργονομία, να αξιοποιήσει τους παλιούς ΗΥ που έχει (P III..!) μέσω της τεχνολογίας LTSP και sch-scripts. Σαφώς η τελική τοπογραφική απόφαση που επιθυμούν η Δ/τρια και οι καθηγητές Πληροφορικής του Σχολείου, θα υλοποιηθεί....προσεχώς...

Προετοιμασία του έργου(2)

Σήμερα 3/2/12 η "ομάδα Σχολεία" του Συλλόγου, η Δ/τρια και ο μόνιμος Πληροφορικός του 13ου ΓΕΛ Αθηνών, επισκέφτηκαν ενδεικτικά το χώρο του Δ.Σ. Ν.Σμύρνης, όπου ο Σύλλογος έχει δημιουργήσει σχετικό έργο. Γνώρισαν το έργο αυτό από κοντά και το λειτούργησαν στη πράξη. Ο Richard εξήγησε πολλά θέματα λειτουργίας. Στο τέλος της συνάντησης η "ομάδα Σχολεία" παρέδωσε στην Δ/τρια ένα πλήρη φάκελλο-πρόταση-προσφορά δωρεάς εφ΄όλης της ύλης/θεμάτων, για την δουλειά που έχει προσκληθεί να κάνει στο 13ο ΓΕΛ Αθηνών, ώστε να προωθηθεί και να γίνει αντιληπτό από διάφορους εμπλεκόμενους, ο στόχος,το μέγεθος, το αντικείμενο και ο τρόπος υλοποίησης του έργου.

Ενδεικτικές εικόνες της επίσκεψης:

Ενημέρωση...
... επίλυση αποριών...

Το έργο ξεκίνησε...

Στην διάρκεια των μηνών που πέρασαν διευκρινίστηκαν διάφορα θέματα της συνεργασίας του Συλλόγου με το Σχολείο και σήμερα 17/3/12 το έργο στο 13ο ΓΕΛ Αθηνών ξεκίνησε με βάση το συμφωνημένο πλάνο, με την ανακατανομή και τακτοποίηση του Εργαστηρίου Πληροφορικής. Ο χώρος αυτός περιλαμβάνει εξοπλισμό του 2000 (ΗΥ με P III) που υπολειτουργεί με προβλήματα, με φυσικό επακόλουθο να δυσκολεύει τα μαθήματα αλλά και την διενέργεια του νέου προγράμματος του ΓΕΛ (projects).....

Ολοκλήρωση

Κατά τους μήνες που πέρασαν και με την συνεισφορά του Συλλόγου κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση της λειτουργικότητας και του χώρου του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Σχολείου. Μερικές ενδεικτικές εικόνες της ανακαίνισης φαίνονται πιο κάτω:

... ανακαίνιση δικτύου ...
... ανακαίνιση εγκαταστάσεων ...

Το Εργαστήριο πλέον λειτουργεί αποκλειστικά με Ελ. Λογισμικό και με την τεχνολογία LTSP server/Thin client. Επιπλέον απέκτησε ευκολίες χρήσης και ως αίθουσα παρουσιάσεων. Το κόστος που απαιτήθηκε ήταν το ελάχιστο δυνατό και αφορούσε μόνο την αγορά μερικών υλικών.

Το αποτέλεσμα της προσπάθειας παρουσιάζεται στις πιο κάτω εικόνες:

Εργαστήριο Πληροφορικής ...
...και Αίθουσα Παρουσιάσεων.