Υπηρεσία Hellug Dev

From Hellug Wiki

Εισαγωγή

Η υπηρεσία Hellug Dev είναι ένα εργαλείο συνεργατική ανάπτυξης έργων λογισμικού και όχι μόνο, βασισμένο στο GIT. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του συστήματος ενιαίας πρόσβασης Hellug Auth

Οδηγίες Χρήσης

Εγγραφή Χρήστη

Η εγγραφή γίνεται από το σύστημα Hellug Auth, ακολουθήστε τις Οδηγίες Εγγραφήςεκεί.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήστε είσοδο μέσω Hellug Auth και αυτόματα θα κληθείτε να ορίσετε το προφίλ σας στην υπηρεσία. Hellug dev login.png

Ορισμός Κλειδιών SSH