Συνεργατική Μετάφραση

Από Hellug Wiki

Εισαγωγή

Η υπηρεσία Hellug Translate είναι ένα εργαλείο συνεργατική μετάφρασης έργων ελεύθερου λογισμικού βασισμένο στο Weblate. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του συστήματος Hellug Dev ή του συστήματος ενιαίας πρόσβασης Hellug Auth

Οδηγίες Χρήσης

Εγγραφή Χρήστη

Η εγγραφή αυτή τη στιγμή είναι απενεργοποιημένη και για να έχετε πρόσβαση είτε θα πρέπει να είστε μέλος του Hellug οπότε θα μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία Hellug Auth. Είτε να το ζητήσετε στο δωμάτιο i18ngr στο Matrix.


Στη συνέχεια, πραγματοποιήστε είσοδο είτε με Όνομα Χρήστη/Κωδικό Πρόσβαση είτε μέσω Hellug Auth και αυτόματα θα κληθείτε να ορίσετε το προφίλ σας στην υπηρεσία.