Σημεία προσάρτισης

Από Hellug Wiki

Σημεία προσάρτησης

Στο Linux βλέπουμε τους αποθηκευτικούς μας χώρους σε 3 επίπεδα.

  • Στο πρώτο επίπεδο υπάρχουν /dev/.. entries για τους φυσικούς δίσκους. Δηλαδή, κάθε αποθηκευτική συσκευή αντιστοιχεί σε κάποιο node στο φάκελο /dev

Στην απλή τους μορφή, αυτά είναι τα /dev/hda, /dev/hdb ... , /dev/sda, /dev/sdb ...

Το αν θα είναι hda ή sda έχει να κάνει με το προτόκολο επικοινωνίας της συσκευής.

Οι παλιοί, IDE και EIDE δίσκοι, είναι hdX (και, τεχνικά, ο kernel τους βλέπει μέσα από το "ide-disk" module).. Οι SCSI συσκευές είναι sdX (και ο kernel χρησιμοποιεί το "sd_mod").

Όλες πλέον οι νέες συσκευές, ATAPI, USB, SATA, PATA, FATA χρησιμοποιούν ένα scsi προτόκολο, και γι' αυτό τις βλέπουμε ως sdX.

Όταν βάζουμε έναν κανονικό σκληρό σε εξωτερικό usb tray, τον βλέπουμε sdX, γιατί πάνω από το usb ο δίσκος "μιλάει" ATAPI. Κάποιοι παλιοί δίσκοι που δεν "μιλάνε" ATAPI, δεν φαίνονται καθόλου σε τέτοια trays.

  • Το γράμμα του δίσκου (sda, sdb ..) έχει να κάνει με την σειρά που εμφανίστηκε ο δίσκος στο σύστημα. Λογικό είναι, ένας εσωτερικός δίσκος να φαίνεται πρώτος, και το usb stickάκι που βάλαμε τελευταίο να παίρνει το τελευταίο γράμμα.
  • Σε 2ο επίπεδο κάθε δίσκος περιέχει partitions και filesystems μέσα σε αυτά. Ο πυρήνας, μέ το που τα βλέπει, φτιάχνει device entries για κάθε partition. Έτσι, βλέπουμε τα /dev/sda1, /dev/sda5 κλπ. (..1 είναι το πρώτο primary partition, ..5 είναι το πρώτο logical )
  • Εκτός από τα /dev/sda.. υπάρχουν και τα /dev/by-label/.. /dev/by-disk/.. όπου κάθε δίσκος ή partition παίρνουν μοναδικά ονόματα για να τα ξαναβρίσκουμε.
  • Στο 3ο επίπεδο είναι τα mountpoints. Αυτά είναι οποιοσδήποτε (άδειος) φάκελος μέσα στο κανονικό μας filesystem. Δηλαδή, έχουμε (ή φτιάχνουμε με mkdir) ένα φάκελο /mnt/disk ή /media/hdc π.χ. και εκεί "συνδέουμε" το filesystem του /dev/hdc5 με την mount:
mount /dev/hdc5 /media/disk
  • Αυτή η διαδικασία φαίνεται πολύ πιό μπερδεμένη από τα Windows, όπου στο C:, D: κλπ βλέπουμε κατευθείαν τα αντίστοιχα mountpoints. Όμως, μας επιτρέπει να "πιάσουμε" το δίσκο και στα ενδιάμεσα στάδια, π.χ. να κάνουμε αντιγραφή ενός image κλπ.

Επίσης, στις περισσότερες διανομές, το σύστημα udev+hal+dbus+γραφικό φροντίζει έτσι ώστε να μας πετάξει ένα παράθυρο κάθε φορά που εμφανίζεται μία αποθηκευτική συσκευή, έτσι ώστε να φτάσουμε με 1-2 κλίκ στο filesystem (χωρίς χειροκίνητο mount κλπ.)