Σεμινάριο Ελ.Λογισμικού, 4ο ΓΕΛ Αθηνών, 30/10/12

From Hellug Wiki

H "Ομάδα Σχολεία" προσκαλέστηκε την Τρίτη 30/10/2012 στο 4ο ΓΕΛ Βύρωνα σε σεμινάριο-workshop στα πλαίσια του project "Copyleft" της Β'τάξης του Λυκείου. Την πρόσκληση έκανε στο Σύλλογο η καθηγήτρια πληροφορικής του Σχολείου κα.Ρόμπολα με σκοπό να έρθουν τα παιδιά της Β'Λυκείου, μέσω του project, σε επαφή με ανοιχτό/ελεύθερο λογισμικό, να το συγκρίνουν με τα κλειστά λογισμικά, να δούνε το θέμα του copyright, κλπ. Η ίδια περιγράφει:

"Το σχολικό εργαστήριο λειτουργεί με edubuntu και γενικά τα παιδιά στις (λίγες) εργασίες που κάνουν στο σχολείο (σε οποιοδήποτε μάθημα) χρησιμοποιούν open source εργαλεία και υλικό (Arduino-open source hardware). Επίσης, στο πλαίσιο του project θα κατασκευάσουν κάτι (όποια ιδέα τους έρθει) με βάση το Arduino Uno. Πέρυσι (2011) τα ίδια παιδιά, ασχολήθηκαν με γραφικά πραγματικού χρόνου και δημιουργήσαν 3 δικά τους παιχνίδια σε Processing. Γενικά δηλ. γίνεται μια προσπάθεια να στραφούν (όσα παιδιά αγαπούν την πληροφορική) προς τον προγραμματισμό και ειδικά προς το ανοιχτό λογισμικό. Οι μαθητές αυτοί είναι τώρα στην Β Λυκείου."

και ακόμα

"Ουσιαστικά, θα ήθελα να περιγράψετε στα παιδιά τι σημαίνει ανοιχτό λογισμικό, πως μπορεί κανείς να συμμετέχει, αν μπορούν από τώρα να συμμετέχουν, τι κερδίζει κανείς με το ανοιχτό λογισμικό, παραδείγματα επιχειρήσεων ή κρατών που λειτουργούν με ανοιχτό λογισμικό, κλπ. Γενικά, να τα παθιάσετε γύρω από το open source και ειδικότερα το linux...."

Μερικές χαρακτηριστικές εικόνες φαίνονται στη συνέχεια...

O Richard ξεκινά....
...και το ακροατήριο παρακολουθεί...
Η "Ομάδα Σχολεία", σε δράση...
...τα σχετικά ενημερωτικά σε προσφορά...