Πρακτικά 4ου ΔΣ 2015

From Hellug Wiki

Revision as of 22:40, 23 October 2015 by Jacob (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Το 4ο ΔΣ για το 2015 έγινε στις 17/10/2015 με παρόντα όλα τα μέλη του ΔΣ: Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι:

Θ1. Προμήθεια παλαιού Εξοπλισμού (Οθόνες) από το ΤΕΙ Αθήνας.

Ο Σύλλογος προμηθεύτηκε μετά από σχετικό αίτημα και διεργασίες του ΤΕΙ Αθήνας, 15 οθόνες, τις οποίες αμέσως διέθεσε στο υπό αναμόρφωση Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής του Δ.Σ. Αγ. Στεφάνου. Της όλης προσπάθειας επιμελήθηκε το μέλος ΔΣ Παναγιώτης Πάνος.

Θ2. Τακτοποίηση Εφορίας.

Κατατέθηκε η Φορολογική Δήλωση 2015 (χρήση 2014) και οι σχετικές αλλαγές εκπροσώπησης στο taxis.

Θ3. Συνεργασία με ΕΕΛΛΑΚ.

Η συνεργασία με την ΕΕΛΛΑΚ συνεχίζεται στα εξής θέματα:

  1. Συνπαρουσίαση για το Ελ. Λογισμικό σε περίπτερο κατά την εκδήλωση υποδοχής των νέων φοιτητών του ΕΜΠ (13/10/2015)
  2. Επίδειξη εγκατάστασης LTSP στον Αντιπρόεδρο της ΕΕΛΛΑΚ, σε Σχολικό Εργαστήριο που έχει αναδομηθεί με την εθελοντική εργασία του Συλλόγου (13ο Ε.Λ. Αθηνών)
ΕΜΠ (13/10/2015)
Επίδειξη εγκατάστασης LTSP
Το Stand ΕΕΛΛΑΚ-HELLUG...
Επίδειξη Εργαστηρίου LTSP...
  1. Συμμετοχή στη συγγραφή προτάσεων προώθησης του Ελ. Λογισμικού προς το Υπ.Π.Ε.Θ.
  2. Συμμετοχή στην Ο.Ε. για την εγκατάσταση εργαστηρίου LTSP στην Περιφέρεια Αττικής.

Θ4. Συμμετοχή στα Συνέδρια CIE2015 κσι fosscomm2015.

Ο Σύλλογος δεν μπόρεσε να έχει ενεργό συμμετοχή στο Συνέδριο Πληροφορικής CIE2015. Εν τούτοις ο Έφορος Ν.Νικολουδάκης είχε μεμονωμένα μια δική του παρουσίαση από την δουλειά του στο 6ο ΕΠΑΛ Αθηνών με τίτλο "Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης σε ΕΠΑΛ με υλικό το οποίο ανακατασκευάστηκε και εγκαταστάθηκε από τους μαθητές", όπου και αναφέρθηκε και στο Ελ.Λογισμικό αλλά και στην γενικότερη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ο HELLUG. Επιπλέον ορισμένα μέλη του Συλλόγου παρακολούθησαν αυτή και μερικές ακόμα από τις δραστηριότητες του Συνεδρίου και γενικότερα είχαν μια διακριτική παρουσία ως "hellug".

Για το επερχόμενο Συνέδριο Κοινοτήτων Ελ.Λογισμικού (fosscomm) που θα γίνει 6-8/11/2015 στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, αποφασίστηκε ο Σύλλογος να έχει τις εξής συμμετοχές:

  1. Θέμα συμμετοχής: Δράσεις του HELLUG στα σχολεία (παρουσίαση)
  2. Θέμα συμμετοχής: Booth/stand στο Συνέδριο
  3. Θέμα συμμετοχής: (WORKSHOP) LTSP σε σχολικά Εργαστήρια
  4. Θέμα συμμετοχής: (WORKSHOP) Λογισμικό... Ελεύθερο & Τεχνικό!

Θ5. Πρόοδος Εργασιών στο 1ο Δ.Σ. Αγ. Στεφάνου

Συνεχίζονται οι εργασίες στο Δ.Σ. από τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου με την βοήθεια και ορισμένων γονέων. Στο Δ.Σ. έφτασαν και οι οθόνες που έλαβε ο Σύλλογος από το ΤΕΙ Αθήνας.

Θ6. Φιλική συμμετοχή στο 4ο Δ.Σ. Βούλας

Ο Σύλλογος εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, παρέστη στις 18/10/2015, μετά από φιλικό κάλεσμα, στην τελευταία ημέρα των εκδηλώσεων "της Ευρ. Εβδομάδας Προγραμματισμού" στο 4ο Δ.Σ. Βούλας. Μετά την εκδήλωση, υπήρξε η ευκαιρία να ανταλλάξουμε σκέψεις και ιδέες με την Δ/τρια του Δ.Σ. αλλά και με τον φίλο και δάσκαλο εκεί, κο Σκέλλα. Υπήρξε μια πρώτη συμφωνία για την διενέργεια μιας εσπερίδας για γονείς και παιδιά, σχετικά με την γνωριμία του Ελ. Λογισμικού, σε επόμενο χρονικό διάστημα.

Θ7. Επικείμενη ανοικτή συζήτηση για το καταστατικό του Συλλόγου.

Έχει ετοιμαστεί η προσαρμογή του ισχύοντος καταστατικού σε web-interface σύστημα, ώστε να είναι δυνατή η ανοικτή συζήτηση, βελτίωση, τροποποίηση ή προσθήκη/-κες από τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου, όπως αποφασίστηκε να πράξει το τρέχον ΔΣ, από την ΓΣ της 15/3/15,


 Ο Πρόεδρος & ο Γραμματέας