Πρακτικά 4ου ΔΣ 2011

Από Hellug Wiki

4o ΔΣ HELLUG 2011

Το 4ο ΔΣ για το 2011 έγινε στις 15/05/2011 με:

Παρόντα Μέλη του ΔΣ: Δ. Γλυνός, Ν. Κόκκαλης, Χ. Σιούλης, R. Kweskin, Π. Χρηστέας

Ήταν παρών και ο Ν. Ρούσσος.

Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του Π. Χρηστέα όπου έχουμε αποθηκευμένο και τον εξοπλισμό από το εργαστήριο της Καλλιθέας.

  1. Έγινε απογραφή του εξοπλισμού του συλλόγου που προορίζεται για δωρεά σε hackerspaces.
  2. Επικοινωνία με το hackerspace.gr (hackerspace Αθήνας) και το p-space.gr (hackerspace Πάτρας) για τη διαλογή και παραλαβή του εξοπλισμού.