Πρακτικά 2ου ΔΣ 2013

Από Hellug Wiki

Το 2ο ΔΣ για το 2013 έγινε στις 29/07/2013 με παρόντα όλα τα μέλη. Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι:

Θ1. Ανανέωση της υπηρεσίας webmail του Συλλόγου.

Μετά από προβλήματα που παρουσίαζε η παλαιότερη υπηρεσία webmail του Συλλόγου, αντικαταστάθηκε από το λογισμικό Roundcube Webmail. Ευχαριστούμε τον Θ.Κυρίτση για την ανανέωση και προσαρμογή της υπηρεσίας.

Θ2. Οργανωτική εργασία για την ανασύσταση του ιστότοπου του Συλλόγου και την ενοποίηση δεδομένων.

Έγινε συζήτηση για τα θέματα και τις δυσκολίες της διαδυκτιακής παρουσίας του Συλλόγου. Συγκεκριμένα:

  1. Συζητήθηκε (και πάλι όπως παλαιότερα) το προβλήμα των κατανεμημένων υπηρεσίων και δεδομένων του Συλλόγου στο Διαδύκτιο
  2. Συζητήθηκε η δυσκολία ενημέρωσης των μελών για δράσεις μέσα από τον ιστοχώρο του Συλλόγου
  3. Εκτιμήθηκε ως μελλοντικά δύσκολη για το ανθ. δυναμικό του Συλλόγου η πρόσφατη προσπάθεια ανασύστασης του ιστότοπου του Συλλόγου σε drupal7, (που έγινε δοκιμαστικά από εθελοντική βοήθεια φίλου του Συλλόγου) λόγω της ενσωμάτωσης του υπάρχοντος υλικού αλλά και της μετέπειτα συντήρησής της.
  4. Παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο μιά ενάλλακτική λύση για απλούστευση της όλης προσπάθειας που είχε ως κεντρικό σημείο την ανάγκη ανασύστασης της τρέχουσας ιστοσελίδας και τη προοπτική διασύνδεσής της με τη βάση μελών.

Ειδικά για την πρόταση αυτή, αποφασίστηκε να αναζητηθεί βοήθεια από εθελοντή, ο οποίος και βρέθηκε, ώστε να υπάρξει μια προώθηση αυτού του σεναρίου και στη συνέχεια να εκτιμηθούν και παλι τα δεδομένα.

Θ3. Πρόοδος εργασιών σε Σχολεία.

Με αργούς ρυθμούς προχωρά η συντήρηση υπαρχόντων εγκαταστάσεων σε Σχολεία που έχει βοηθήσει ο Σύλλογος, αλλά και η εργασία σε νέα Σχολεία που έχουν ζητήσει την βοήθεια μας.

Θ4. Δωρεά εξοπλισμός από εταιρία.

Ο Σύλλογος παρέλαβε από Εταιρεία παλαιό εξοπλισμό για τις ανάγκες των έργων του.

Θ5. Εκτίμηση εσπερίδας στους "Εθελοντές Camping Βούλας".

Η εσπερίδα για το Ελ. Λογισμικό που πραγματοποίησε ο Σύλλογος στους "Εθελοντές Camping Βούλας" στις 29/6/13 εκτιμήθηκε ώς θετική διότι πέρα από την ενημέρωση των παρευρισκομένων, συζητήθηκαν με τους αρμόδιους διοργανωτές και άλλες ιδέες σχετικά με την διάδοση του (βεβαίως μετά το καλοκαίρι...). Σχετικά μπορείτε να δείτε http://www.hellug.gr/content/esperida-enimerosis-gia-ellogismiko-sto-kampingk-voylas-0

Θ6. Εγγραφή νέων μελών.

Το τελευταίο 3μηνο μας τίμησαν με την εγγραφή τους 2 μέλη (ο ένας εξ αυτών είναι μαθητής και έγινε μέλος μας με την συγκατάθεση των γονέων του- Αρθ.6,παρ.3, καταστατικού).