Πρακτικά 1ου ΔΣ 2013

Από Hellug Wiki

Το 1ο ΔΣ για το 2013 έγινε στις 3/04/2013 με παρόντα όλα τα μέλη του νέου ΔΣ: Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι:


Θ1. Αποτίμηση της ΓΣ 30/3/13.

Συζητήθηκε η αποτίμηση της συμμετοχής των μελών του Συλλόγου στην φετινή ΓΣ και εκτιμήθηκε ότι ήταν άκρως ικανοποιητική διότι: α) υπήρξε η μεγαλύτερη συμμετοχή μελών και φίλων συγκριτικά με τα 3-4 τελευταία χρόνια β) συμμετείχαν και φίλοι του Συλλόγου που αρκετοί έγιναν και μέλη γ) έγιναν πολύ εποικοδομητικές συζητήσεις για πολλά θέματα και δ) προτάθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις σε κατευθυντήριες γραμμές που θα προσπαθήσει το νέο ΔΣ να υλοποιήσει και με την ενεργοποίηση των μελών.

Θ2. Σύσταση νέου ΔΣ σε σώμα.

Μετά από συζήτηση των μελών του νέου ΔΣ η κατανομή του νέου ΔΣ είναι η εξής:

Θέση Όνομα Ψήφοι
Πρόεδρος Χρηστέας Πάνος 19
Αντιπρόεδρος Kweskin Richard 20
Γραμματέας Στέλλας Ιάκ 19
Ταμίας Δοκιανάκης Φάνης 19
Έφορος Θεοτοκάτος Αλέκος 19

Θ3. Αποτίμηση Ταμείου

Μετά και την εγγραφή νέων μελών κατά την ΓΣ, το ποσό του ταμείου ανέρχεται σε 920euro

Θ4. Άμεσα Τρέχοντα Θέματα.

Την προετοιμασία και κατάθεση της Φορολ. Δήλωσης 2013 και την επικαιροποίηση νέου ΔΣ στη Νομαρχία ανέλαβε ο Πρόεδρος.

Θ5. Διατιθέμενος Χώρος Χρηστέα

α) Συζητήθηκε ότι ο δωρεάν παρεχόμενος για το Σύλλογο χώρος του Πάνου Χρηστέα είναι ένας χώρος όπου θα πρέπει να επιδιωχθεί η αναθέρμανση της σχέσης των μελών του Συλλόγου τουλάχιστον για το επόμενο τρίμηνο. Αν στο επόμενο χρονικό διάστημα ο Πάνος δεν μπορεί ή δεν θέλει να τον παραχωρεί, τότε θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα και σε σχέση με την συνολική κίνητικότητα του χώρου.

β) Αποφασίστηκε να καθιερωθεί ένα πρόγραμμα λειτουργία του χώρου συνολικά για το επόμενο τρίμηνο. Το πρόγραμμα αυτό θα είναι γνωστό και μέσα από την ιστοσελίδα του Συλλόγου, αλλά και μέσα από ενημέρωση των άλλων κοινοτήτων, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος (μέλος ή φίλος) να γνωρίζει και να προγραμματίζει τις επισκέψεις του.

Θ6. Εκπρόσωπος Συλλόγου στην ΕΕΛΛΑΚ

Ως εκπρόσωπος του Συλλόγου-μέλους της εταιρείας ΕΛΛΑΚ, στην εν λόγω Εταιρία, προσφέρθηκε και αποφασίστηκε να είναι ο Πρόεδρος Πάνος Χρηστέας. Επιπλέον αποφασίστηκε να ζητηθεί από την Εταιρία, αποδεικτικό της επίσημης συμμετοχής μας καθώς και αντίγραφο της οικονομικής συμμετοχής μας (που εκρεμούν) ώστε να ενημερωθεί και το Ταμείο.

Θ7. Επίσκεψη Συλλόγου στο 1ο ΕΠΑΛ Περάματος

Την Πέμπτη 11/4/13 προσκαλέστηκε ο Σύλλογος και θα παρευρεθεί η “Ομάδα Σχολεία” σε ενημερωτική συζήτηση στο 1ο ΕΠΑΛ Περάματος, στα πλαίσια σχετικού project του Σχολείου για το Ελ. Λογισμικό και την αξιοποίησή του.