Ομάδες Εργασίας

From Hellug Wiki

Revision as of 13:43, 19 April 2013 by Jacob (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Οι ομάδες εργασίας είναι συνενώσεις μελών ή/και φίλων του Συλλόγου, σε προσωρινή ή πιο μόνιμη λειτουργία, ανάλογα με το στόχο ή την αναγκαιότητα δημιουργίας της. Η κάθε Ομάδα Εργασίας θα πρέπει:

  1. να θέτει το έργο της "κάτω" από την επωνυμία του Συλλόγου.
  2. να ενημερώνει απλά το Δ.Σ. του Συλλόγου για την αρχή/τέλος της δράσης της και το σκοπό της (εκτός αν ξεκινά από μια ανάγκη του Δ.Σ.)
  3. να αυτο-οργανώνεται σε άτομα και ενέργειες
  4. να λειτουργεί όσο γίνεται πιο ανεξάρτητα
  5. να αποφασίζει για τον τρόπο λειτουργίας (meetings, κ.τ.λ.) και γενικά για το τι την βολεύει.

Ο Σύλλογος μπορεί να προσφέρει "εξ-υπηρετήσεις" και πόρους, για την υποστήριξη του έργου της, όπως δημιουργία mailing-list ή subforum στο forum.hellug.gr για την διεξαγωγή των συζητήσεων, webpages, mail support, το παρόν wiki, τυχόν υπάρχον υλικό κ.α. αναλόγως των αναγκών.

Οι μέχρι τώρα "Ομάδες" είναι: