Ομάδα Sysadmin

Από Hellug Wiki

Μέλη:

  • Φάνης Δοκιανάκης
  • Αλέξανδρος Διαμαντίδης
  • Κεραμίδας Γιώργος
  • Κόκκαλης Νίκος
  • Κυρίτσης Θάνος

Ομάδες Εργασίας