Οδηγός Markdown

Από Hellug Wiki

Η γλώσσα μορφοποίησης κειμένου Markdown είναι ένας απλός μηχανισμός για τη κατασκευή εγγράφων εμπλουτισμένου κειμένου, διατηρώντας την αναγνωστικότητα στο πηγαίο αρχείο.

Κείμενο με έντονη και πλάγια γραφή

Για να μορφοποιήσετε το κείμενο με έντονη γραφή , περικλείστε το με δύο αστερίσκους:

This text is **bold**.

Για να μορφοποιήσετε κείμενο με πλάγια γραφή, περικλείστε το με έναν αστερίσκο:

This text is *italic*.

Για να μορφοποιήσετε κείμενο με έντονη και πλάγια γραφή, περικλείστε το με τρεις αστερίσκους:

This text is both ***bold and italic***.

Επικεφαλίδες

# Πρώτο επίπεδο επικεφαλίδας (H1)

## Δεύτερο επίπεδο επικεφαλίδας (H2)

...

###### Έκτο επίπεδο επικεφαλίδας (H6)

Πρέπει να υπάρχει ένα κενό διάστημα μεταξύ του τελευταίου # και του κειμένου της επικεφαλίδας.

Σύνδεσμοι

Η σύνταξη του Markdown για τους συνδέσμους είναι

[Κείμενο συνδέσμου](ΔιαδρομήΣυνδέσμου)

Παράδειγμα:

[Ιστοσελίδα Hellug](https://www.hellug.gr)

Eικόνες

Οι τύποι αρχείων .jpg .png υποστηρίζονται από προεπιλογή για τις εικόνες.

Η βασική σύνταξη Markdown για την ενσωμάτωση μιας εικόνας είναι:

![Κείμενο περιγραφής](ΔιαδρομήΑρχείουΕικόνας)

Παράδειγμα:

![Η εικόνα μου](../images/myimage.png)

HTML

Το Markdown υποστηρίζει ενσωματωμένο κείμενο HTML

Αριθμημένη λίστα

Για να δημιουργήσετε μια αριθμημένη λίστα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε όλα τα στοιχεία το 1. Οι αριθμοί αποδίδονται σε αύξουσα σειρά ως διαδοχική λίστα κατά τη δημοσίευση.

Μην χρησιμοποιείτε γράμματα στις λίστες, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων λιστών. Οι ένθετες λίστες που χρησιμοποιούν αριθμούς θα αποδοθούν ως πεζά γράμματα κατά τη δημοσίευση. Για παράδειγμα:

1. Αυτή είναι
1. μια αριθμημένη λίστα
  1. και αυτή είναι
  1. μια ενσωματωμένη αριθμημένη λίστα
1. (τέλος)

Αυτό αποδίδεται ως εξής:

  1. Αυτό είναι
  2. μια γονική αριθμημένη λίστα
    α. και αυτό είναι
    β. μια ενσωματωμένη αριθμημένη λίστα
  3. (τέλος)

Λίστα με κουκκίδες

Για να δημιουργήσετε μια λίστα με κουκκίδες, χρησιμοποιήστε το - ή το * ακολουθούμενο από ένα διάστημα στην αρχή κάθε γραμμής:

- Αυτό είναι
- μια γονική λίστα με κουκκίδες
 - και αυτό είναι
 - μια ενσωματωμένη λίστα με κουκκίδες
- Τέλος!

Αυτό αποδίδεται ως εξής:

  Αυτό είναι
  μια γονική λίστα με κουκκίδες
    και αυτό είναι
    μια ενσωματωμένη λίστα με κουκκίδες
  Τέλος!

Πίνακες

Ο απλούστερος τρόπος για τη δημιουργία ενός πίνακα στο Markdown είναι η χρήση καθέτων και γραμμών. Για να δημιουργήσετε έναν τυπικό πίνακα με μια κεφαλίδα, συνεχίστε μετά την πρώτη γραμμή με διακεκομμένη γραμμή:

|Αυτό είναι  |μια απλή  |επικεφαλίδα πίνακα|
|----------|-----------|------------|
|δεδομένα   |πίνακα    |εδώ    |
|δε|χρειάζεται|στοίχηση|