Κοινοποίηση Δράσεων

Από Hellug Wiki

Λίστες για κοινοποίηση των ανακοινώσεων δράσεων

Hellug

  • LGU
  • Hellug

Άλλες κοινότητες

  • el-users στο lists.fedoraproject.org (ανοιχτή;)
  • debian-users-greek στο lists.debian.org (ανοιχτή;)
  • open-source στο ellak.gr|grnet.gr (θέλει συνδρομή)