Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κατηγορία:Τεκμηρίωση"

Από Wiki.hellug
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Αντικατάσταση σελίδας με ''''Τεκμηρίωση για τεχνικά θέματα'''')
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
'''Τεκμηρίωση για τεχνικά θέματα'''
 
'''Τεκμηρίωση για τεχνικά θέματα'''
 
Multibooting με vista η windows7
 
 
Μία λύση για το θέμα ότι ήδη έχετε κάνει μία εγκατάσταση Linux για dual boot σε δίσκο που έχει windows vista η windows7 και τώρα δεν έχει πια πρόσβαση στο windows.
 
Εάν δεν έχετε το dvd για να κάνετε μία εγκατάσταση vista η win7. Να πάτε σε ένα site που έχω εγώ εμπιστοσύνη:
 
 
http://neosmart.net/blog/2009/windows-7-system-repair-discs/
 
 
υπάρχουν 4 αρχεία iso που αξίζει να έχετε. Όλα είναι επίσημα από την Microsoft και είναι μόνο για την ανάκτηση μίας εγκατάστασης. Για αυτό το λόγο δεν χρειάζεται μία άδεια και εάν τα κατεβάζετε με torrent δεν έχουν κόστος.
 
 
Ξεκινάτε το η/υ από το dvd. Να είσαστε έτοιμος να πατάτε το Enter-key όταν το ζητάει. Πατάτε `Forward' μέχρι εμφανίζει μία επιλογή "Repair your computer" που κάνετε κλικ. Τότε καταλήξει μία λίστα με επιλογές. Για καλού κακού κάνετε κλικ στην πρώτη, "Startup Repair."
 
 
Προσοχή εδώ, στην καλύτερη περίπτωση θα διορθώσει το πρώτο σφάλμα που βρίσκει και τελειώνει. Άρα κάνετε το κόλπο να το ξανά κάνει μερικές φορές για να γίνουν όσες διόρθωσις γίνεται. Πάλι, όμως, συχνά ακόμα δεν βρίσκεται το windows αφού ξεκινάει ο η/υ από το σκληρό δίσκο. Στην περίπτωση αυτή, πάλι με το windows dvd, κάνετε ξανά τα ίδια βήματα μέχρι να ξανά εμφανίζει τις επιλογές. Αυτή την φορά κάνετε κλικ στην "Command prompt".
 
 
Βάλτε την εντολή "bootrec.exe /fixmbr"
 
 
Βάλτε την εντολή "chkntfs C:"
 
 
Εάν βάζει την αναφορά ότι είναι "dirty" ίσως διορθώνει με την εντολή "chkdsk C: /X"
 
Αφού έγινε την δουλειά και ξεκινάει στο windows, τώρα δεν εμφανίζουν πια τις επιλογές Linux.
 
 
Η εξήγηση είναι ότι ο δίσκος έχει μόνο ένα 'master boot record' η mbr και τα συστήματα vista και win7 'χάνουν' όταν βάζετε το 'bootloader' grub εκεί. Μία λύση είναι να βάλουμε το grub στο bootsector της κατάτμησης που είναι το Linux. Συνήθως η επιλογή αυτή δεν προτείνεται με εύκολη εμφάνιση στο πρόγραμμα εγκατάστασης Linux και πολλοί έχουν ήδη υποφέρει έτσι.
 
 
Η πιο εύκολη λύση, αφού έχετε ήδη κάνει την εγκατάσταση Linux, είναι να πάτε στο site
 
 
http://www.supergrubdisk.org/super-grub2-disk/
 
 
και κατεβάστε το iso του supergrub2 που είναι για cd (είναι πολύ μικρό μέγεθος. Όταν ξεκινάει ο η/υ από το supergrub2 και πατάτε το Enter-key στην πρώτη επιλογή 'Detect any OS', εμφανίζει μία δεύτερη λίστα με τις επιλογές για το Linux και windows.
 
 
Τώρα, αφού ανοίξετε ένα Linux και ένα τερματικό, βάλτε την εντολή "df -h" για να δείτε πως ονομάζεται η κατάτμηση που είναι / Ας το πούμε π.χ. λέει "/dev/sda5", τότε βάλτε την εντολή "sudo grub-install --force /dev/sda5"
 
 
Μπορεί να γκρινιάξει για 'blocklists' αλλά θα γίνει η δουλειά. Πάλι ξανά στο
 
windows πάτε στο site http://neosmart.net/dl.php?id=1
 
 
και κατεβάστε το πρόγραμμα 'EasyBCD' στην τελευταία έκδοσή του. Δεν είναι ελεύθερο λογισμικό, αλλά αρκετοί έμεναν ικανοποιημένοι. Το κατεβάζετε χωρίς κόστος.
 
 
Το EasyBCD είναι ένα εργαλείο για να αλλάζετε ευκολότερα την ρύθμιση του bootloader του windows vista και win7. Όπως είναι με πολλα προγράμματα για windows, αυτό που κατεβάζετε είναι ένα executable (δηλαδή είναι με κατάληξη 'exe') και είναι το πρόγραμμα εγκατάστασης του. Έχει πολλές δυνατότητες αλλά η κατάλληλη εδώ είναι να βάζει το bootloader να κάνει dualboot με το Linux.
 
 
http://neosmart.net/wiki/display/EBCD/EasyBCD+Documentation+Home
 
 
http://neosmart.net/wiki/pages/listpages-dirview.action?key=EBCD&idsToExpand=3
 
 
Αφού μπαίνει μπρος, εμφανίζει μία λίστα επιλογές αριστερά. Κάνετε κλικ στην 'Add New Entry' και μετά στην καρτέλα 'Linux'. Αλλάξετε μέσα το μικρό παράθυρο την 'Grub (legacy)' να λέει 'Grub2'.
 
 
Επιτέλους, τώρα όταν ξεκινάει ο η/υ από το σκληρό δίσκο το bootloader του windows θα βάζει μία λίστα με τις επιλογές όπως έχετε κανονίζετε. Όταν ξεκινάει με την επιλογή του Linux το bootloader κάνει 'chainloading' στο grub που έχετε βάλει στο bootsector της κατάτμησης του Linux. Άρα, εμφανίζει μία δεύτερη λίστα με τις επιλογές που έχετε κανονίζει στο grub. Εάν επιλέξετε 'windows' εδώ θα ξανά κάνει 'chainloading' στο bootloader του windows και πάλι θα έχετε την πρώτη λίστα.
 
 
Εάν θέλετε γίνεται ρυθμίσεις και το χρόνο που περιμένει σε κάθε λίστα αλλά και με ποια σειρά και ποια επιλογή θα μπαίνει χωρίς επέμβαση σε κάθε λίστα.
 

Αναθεώρηση της 13:19, 20 Φεβρουαρίου 2011

Τεκμηρίωση για τεχνικά θέματα

Υποκατηγορίες

Αυτή η κατηγορία έχει τις ακόλουθες 7 υποκατηγορίες, από 7 συνολικά.