Εσπερινό Λύκειο Καλλιθέας

From Hellug Wiki

[Εσπερινό-(Βραδινό) Λύκειο Καλλιθέας]

Ιστορικό επαφής με το σχολείο

Στις 21/10/2011 ο Σύλλογος δέχθηκε πρόσκληση βοήθειας από την νέα Δ/τρια του σχολείου κα Μαυροδόντη Α., η οποία ήξερε την "ομάδα Σχολεία" του Συλλόγου από την περσινή δουλειά που έγινε στο ΕΕΕΕΚ Αγ.Δημητρίου. Η πρόσκληση αφορούσε τον/τους τρόπο/-ους βοήθειας για τη συγκρότηση ενός χώρου, μετά την περσινή συγχώνευση σχολείων. Η γενική πρόθεση του Σχολείου είναι να δημιουργηθεί εκεί ένας πολλαπλός χώρος που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες α) Εργαστηρίου Πληροφορικής β) Αίθουσας προβολών/παρουσιάσεων και γ) μικρής βιβλιοθήκης. Βεβαίως η καταβολή οποιουδήποτε κόστους για αγορές και εργασίες, είναι ήδη απαγορευτική.

Ανταποκριθήκαμε άμεσα στη πρόσκληση-πρόκληση και η "ομάδα Σχολεία" επισκεύθηκε τον χώρο στις 24-25/9/11. Συζήτησε με την Δ/τρια τις ανάγκες, τους στόχους και τις ιδιαιτερότητες του έργου. Υπήρξε πρόχειρη καταγραφή του χώρου και μια πρώτη τοπολογική εκτίμηση ικανοποίησης των 3 αναγκών.

Το έργο πλέον βρίσκεται υπό μελέτη....

Προετοιμασία για την υλοποίηση (I)

Έχουν γίνει ήδη μέσα στους μήνες Οκτ/Νοε 2011 αρκετές συναντήσεις προετοιμασίας όπου έχει δοθεί/αποφασιστεί συγκεκριμένη τοπολογική πρόταση για τον χώρο που διατίθεται, και έχει γίνει η καταγραφή των υλικών που θα χρειαστούν. Ήδη στο σχολείο αυτό βρίσκονται οι ξύλινες επιφάνειες που θα χρειαστούν, που προήλθαν δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία (τμήμα Ξυλοκατασκευών) του Δήμου Καλλιθέας. Έχει ήδη δοθεί από τις 15/12/2011 και η λίστα Ηλεκτρολογικών και δικτυακών υλικών στην Δ/τρια του Σχολείου ώστε να τα προμηθευτεί. Με την ολοκλήρωση των προμηθειών θα μπορέσει να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου αυτού.

Προετοιμασία για την υλοποίηση (II)

Μέσα στο τρέχοντα μήνα Νοέμβριο 2012 έγινε μια ακόμα συνάντηση με αρμοδίους και κάποιους φίλους που θα ήθελαν να βοηθήσουν στο έργο αυτό, με συντονισμό της Δ/σης του Σχολείου, και με αντικείμενο να διευκρινιστούν οι πρακτικές αντιμετωπίσεις της υλοποίησης του έργου. Σε επόμενες μέρες δόθηκε και μια σχετική έγκριση εξόδων από την Σχολική Επιτροπή του Σχολείου με αποτέλεσμα στις 14/12/12 να αγοραστεί ο αναγκαίος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για τις ανάγκες του έργου ο οποίος και παραδόθηκε στη υπό κατασκευή αίθουσα. Σχετικές εικόνες του χώρου του έργου φαίνονται πιο κάτω:

...
...

Εκκίνηση του Έργου

Από τα μέσα Ιανουαρίου 2013, ξεκίνησε η υλοποίηση της αναμόρφωσης του χώρου...