Επιστολή για εφαρμογή ΟΠΑΔ

Από Hellug Wiki


ΠΡΟΣ.....

Ως σύλλογος HEL.L.U.G. χαιρετίζουμε το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (http://1135.gr) το οποίο πιστεύουμε ότι στην παραγωγική λειτουργία του θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό των τρέχουσων υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Δυστυχώς όμως, στο σύστημα αυτό και πιο συγκεκριμένα στην ΦΑΣΗ Α’ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ στην οποία βρίσκεται, διαπιστώσαμε ότι για να καταχωρήσει κάποιος Ιατρική Εξέταση, χρειάζεται να εγκαταστήσει Εφαρμογή Λογισμικού στον Προσωπικό του Υπολογιστή για την οποία υπάρχουν ως απαιτήσεις τα εξής πακέτα λογισμικού:

  • Windows Installer 3.1
  • .NET Framework 3.5 SP1

Τα παραπάνω πακέτα αποτελούν εμπορικό λογισμικό κλειστού κώδικα και δε μπορούν να εκτελεστούν παρά μόνο σε συγκεκριμένο λειτουργικό Σύστημα (Microsoft Windows) αποκλείοντας τους χρήστες άλλων λειτουργικών συστημάτων πχ ΕΛ/ΛΑΚ (Linux) από τη χρήση της εφαρμογής. Προωθεί μάλιστα ολοφάνερα το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στον χώρο των λειτουργικών συστημάτων.

Προχωρούμε στην παρατήρηση αυτή, γιατί αν η παραπάνω απαίτηση δεν αλλάξει στην παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής, αφενός θα αποκλείσει τα μέλη μας που χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα Linux από τη χρήση της εφαρμογής, αφετέρου θα προκύψουν κατά τη γνώμη μας και άλλα σοβαρότατα προβλήματα.

Παροτρύνουμε δε στη υιοθέτηση και χρήση ανοικτών προτύπων για την επικοινωνία του προγράμματος Client με τον Server, για παράδειγμα του HL7, και τη δημόσια δημοσίευσή της υλοποίησής αυτής. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί εφικτό η ανάπτυξη προγράμματος Client για καταχώρηση εξετάσεων από τρίτους, δίνοντας τελικά την δυνατότητα στους ιατρούς να έχουν πρόσβαση στους ασθενείς τους από ένα συγκεντρωτικό ενιαίο περιβάλλον, και όχι από διαφορετική εφαρμογή για κάθε ασφαλιστικό φορέα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Σημείωση: Η Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδος (Hellenic Linux User Group - HEL.L.U.G.) αποτελεί τον επίσημο μη κερδοσκοπικό σύλλογο με στόχο τη διάδοση του λειτουργικού συστήματος Linux, την υποστήριξη των χρηστών του στην Ελλάδα καθώς και τη δημιουργία κοινής βάσης τεχνογνωσίας σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό γενικότερα.

Με εκτίμηση, HEL.L.U.G.