Ειδικό

Σελίδες με τις λιγότερες αναθεωρήσεις

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 50 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 50.

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Autologin-lightdm‏‎ (1 αναθεώρηση)
 2. Δ.Σχολείο Άγ.Ανδρέας-Ν.Σμύρνη‏‎ (1 αναθεώρηση)
 3. ΑΡΘΡΟ 23ο: Λήψη αποφάσεων Γ.Σ.‏‎ (1 αναθεώρηση)
 4. ΑΡΘΡΟ 12ο: Αποχώρηση Mέλους‏‎ (1 αναθεώρηση)
 5. ΑΡΘΡΟ 14ο: Διοικητικό συμβούλιο‏‎ (1 αναθεώρηση)
 6. Φιλοσοφία του Linux‏‎ (1 αναθεώρηση)
 7. ΑΡΘΡΟ 17ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ.‏‎ (1 αναθεώρηση)
 8. ΑΡΘΡΟ 25ο: Αποφάσεις Γ.Σ.‏‎ (1 αναθεώρηση)
 9. ΑΡΘΡΟ 29ο: Έργο της ελεγκτικής επιτροπής‏‎ (1 αναθεώρηση)
 10. ΑΡΘΡΟ 30ο: Εφορευτική επιτροπή‏‎ (1 αναθεώρηση)
 11. ΕΕΕΕΤ‏‎ (1 αναθεώρηση)
 12. ΑΡΘΡΟ 3ο: Μέσα εκπλήρωσης των σκοπών‏‎ (1 αναθεώρηση)
 13. ΑΡΘΡΟ 21ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γ.Σ.‏‎ (1 αναθεώρηση)
 14. ΑΡΘΡΟ 27ο: Οικονομική διαχείριση‏‎ (1 αναθεώρηση)
 15. ΑΡΘΡΟ 15ο: Τρόπος Εκλογής του Δ.Σ.‏‎ (1 αναθεώρηση)
 16. ΑΡΘΡΟ 32ο: Τροποποίηση καταστατικού‏‎ (1 αναθεώρηση)
 17. Εργαστήριο Ειδικής Επαγ/κής Εκπ/σης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)Αγίου Δημητρίου-Καλλιθέας‏‎ (1 αναθεώρηση)
 18. Uefi‏‎ (1 αναθεώρηση)
 19. ΑΡΘΡΟ 5ο: Σφραγίδα του σωματείου‏‎ (1 αναθεώρηση)
 20. ΑΡΘΡΟ 2ο: Σκοποί – Επιδιώξεις‏‎ (1 αναθεώρηση)
 21. Network Ups Tools‏‎ (1 αναθεώρηση)
 22. ΑΡΘΡΟ 22ο: Έκτακτες Γ.Σ.‏‎ (1 αναθεώρηση)
 23. ΑΡΘΡΟ 33ο: Διάλυση του σωματείου‏‎ (1 αναθεώρηση)
 24. Mini XeTex Howto‏‎ (1 αναθεώρηση)
 25. ΑΡΘΡΟ 7ο: Διάκριση Mελών‏‎ (1 αναθεώρηση)
 26. ΑΡΘΡΟ 36ο: Έγκριση καταστατικού‏‎ (1 αναθεώρηση)
 27. Menu bar icon‏‎ (1 αναθεώρηση)
 28. ΑΡΘΡΟ 18ο: Κανονισμοί για τα μέλη του Δ.Σ.‏‎ (1 αναθεώρηση)
 29. ΑΡΘΡΟ 6ο: Όροι αποδοχής (+Μελών)‏‎ (1 αναθεώρηση)
 30. ΑΡΘΡΟ 6ο: Όροι αποδοχής‏‎ (1 αναθεώρηση)
 31. ΑΡΘΡΟ 16ο: Συγκρότηση Δ.Σ.‏‎ (1 αναθεώρηση)
 32. ΑΡΘΡΟ 19ο: Αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ.‏‎ (1 αναθεώρηση)
 33. ΑΡΘΡΟ 20ο: Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)‏‎ (1 αναθεώρηση)
 34. Διεύθυνση IP‏‎ (1 αναθεώρηση)
 35. ΑΡΘΡΟ 34ο: Εκκαθάριση‏‎ (1 αναθεώρηση)
 36. ΑΡΘΡΟ 31ο: Έκτακτες επιτροπές – Ομάδες εργασίας‏‎ (1 αναθεώρηση)
 37. ΑΡΘΡΟ 26ο: Βιβλία του σωματείου‏‎ (1 αναθεώρηση)
 38. ΑΡΘΡΟ 13ο: Αποβολή Mέλους‏‎ (1 αναθεώρηση)
 39. ΑΡΘΡΟ 28ο: Ελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.)‏‎ (1 αναθεώρηση)
 40. ΑΡΘΡΟ 35ο: Ερμηνεία του καταστατικού‏‎ (1 αναθεώρηση)
 41. ΑΡΘΡΟ 24ο: Απαρτία Γ.Σ. Αποφάσεις Γ.Σ.‏‎ (1 αναθεώρηση)
 42. Bash reverse search‏‎ (2 αναθεωρήσεις)
 43. Σύλλογος‏‎ (2 αναθεωρήσεις)
 44. Fslint‏‎ (2 αναθεωρήσεις)
 45. Παραδοσιακά δικαιώματα αρχείων‏‎ (2 αναθεωρήσεις)
 46. Πρακτικά 2ου ΔΣ 2010‏‎ (2 αναθεωρήσεις)
 47. Κοινοποίηση Δράσεων‏‎ (2 αναθεωρήσεις)
 48. BIOS‏‎ (2 αναθεωρήσεις)
 49. Hal and devices‏‎ (2 αναθεωρήσεις)
 50. Personal Package Archive‏‎ (2 αναθεωρήσεις)

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).