Ειδικό

Ανακατεύθυνση κατά αρχείο, χρήστη, σελίδα, αναγνωριστικό αναθεώρησης ή αρχείο καταγραφής ID

Αυτή η ειδική σελίδα ανακατευθύνει προς ένα αρχείο (αν δοθεί όνομα αρχείου), μια σελίδα (αν δοθεί ID αναθεώρησης ή ID σελίδας), μια σελίδα χρήστη (αν δοθεί αριθμητικό ID χρήστη), ή μια καταχώρηση μητρώου (αν δοθεί ID καταχώρησης). Χρήση: Ειδικό:Ανακατεύθυνση/file/Example.jpg, Ειδικό:Ανακατεύθυνση/page/64308, Ειδικό:Ανακατεύθυνση/revision/328429, Ειδικό:Ανακατεύθυνση/user/101, or Ειδικό:Ανακατεύθυνση/logid/186.