Δωρεά της εταιρείας Vestas (Hellas Dep.)

From Hellug Wiki

Revision as of 08:39, 26 December 2011 by Jacob (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Δωρεά της εταιρείας Vestas (Hellas Dep.)

Ιστορικό-Προετοιμασίες

Από τον Ιούλιο 2011 υπήρξε μήνυμα από έναν Ιταλό, τον Francesco Settembre, στον Richard Kweskin, λόγω γνωριμίας τους από το RULE (Run Up2date Linux Everywhere) Project, για την πρόθεση του ελληνικού τμήματος της εταιρείας Vestas (Hellas Dep.), να αποσύρει υλικό (για ανακύκλωση). Η επικοινωνία με διάφορα πρόσωπα κράτησε σχεδόν 3 μήνες. Τον Σεπτέμβριο 2011 κανονίστηκε η συνάντηση για την παραλαβή τους σε δύο μέρη, στην αποθήκη της εταιρείας στη Λιβαδειά (29/9/11) και στα γραφεία της στην Αθήνα (30/9/11). Η ‘Ομάδα Υλικού‘ πήγε εκεί με δικά της έξοδα και παρέλαβε από τον Stefano Bolocci, εκπρόσωπο της εταιρείας, το χορηγούμενο υλικό. Το Υλικό αυτό θα διατεθεί κυρίως σε εργασίες του Συλλόγου σε Σχολεία.

Μερικές Αναμνηστικές Φωτογραφίες (1)

Ενδεικτικές εικόνες της δωρεάς από Λιβαδειά:

Αρχείο:8.jpg
...O Richard επισκοπεί...
Αρχείο:0.jpg
...Κουβάλημα...
Αρχείο:8.jpg
...ευτυχώς σε trailer......
Αρχείο:0.jpg
...Φόρτωμα...
Αρχείο:8.jpg
...donation...
Αρχείο:0.jpg
...donation...


Μερικές Αναμνηστικές Φωτογραφίες (2)

Ενδεικτικές εικόνες της δωρεάς από Αθήνα:

...O Richard επισκοπεί...
...Κουβάλημα...
...ευτυχώς σε trailer.!!..
...Φόρτωμα...
Η ‘Ομάδα Υλικού‘ του Συλλόγου(Richard & Jacob)