Διεύθυνση IP

Από Hellug Wiki

Μία διεύθυνση IP (IP address, Internet Protocol address) είναι ένας μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται από συσκευές για τη μεταξύ τους αναγνώριση και συνεννόηση σε ένα δίκτυο υπολογιστών που χρησιμοποιεί το Internet Protocol.

Μία διεύθυνση IP μπορεί να θεωρηθεί το αντίστοιχο μιας διεύθυνσης κατοικίας ή ενός αριθμού τηλεφώνου για έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή δικτύου στο Διαδίκτυο. Όπως κάθε διεύθυνση κατοικίας και αριθμός τηλεφώνου αντιστοιχούν σε ένα και μοναδικό κτίριο ή τηλέφωνο, μια IP address χρησιμοποιείται για τη μοναδική αναγνώριση ενός υπολογιστή ή άλλης συσκευής που συνδέεται στο δίκτυο. Δηλαδή κάθε συσκευή που ανήκει στο δίκτυο πρέπει να έχει τη δική της μοναδική διεύθυνση IP.

Υπάρχουν δυο εκδόσεις του Internet Protocol, η IPv4 και η IPv6.

Στην IPv4 οι διευθύνσεις είναι 32-bit και τυπικά γράφονται ως 4 αριθμοί μεταξύ 0 και 255 χωρισμένοι με μια τελεία. Παράδειγμα: 192.168.1.1

Στην IPv6 οι διευθύνσεις είναι 128-bit και γράφονται κάπως πιο πολύπλοκα, πχ 2001:db8:0:1234:0:567:8:1.

Το Linux υποστηρίζει κανονικά και τις δύο εκδόσεις, αν και προς το παρόν (2012) συνήθως χρησιμοποιείται η IPv4.