Αρχική σελίδα

From Hellug Wiki

Revision as of 13:04, 13 October 2022 by Wikimaster (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Καλώς ήρθατε στο Hellug wiki!

Το παρόν wiki του hellug.gr αποτελεί μια προσπάθεια συγκέντρωσης τεχνογνωσίας γύρω απ' το Linux και γενικότερα το ελεύθερο λογισμικό, ενώ χρησιμοποιείται και ως εργαλείο συντονισμού δράσεων.

Συγκεκριμένα στο wiki μπορείτε να βρείτε θέματα στις παρακάτω γενικές κατηγορίες:

Το wiki είναι ανοιχτό και μπορούν όλοι να συμβάλουν στην εισαγωγή και επικαιροποίηση τoυ περιεχομένου του.