Απολογισμός ΔΣ (Γενική Συνέλευση 2013)

Από Hellug Wiki

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ HELLUG-30/3/2013
Α) Εκλογή Προεδρείου της ΓΣ και απαρτία.
Με φανερή ψηφοφορία εκλέχθηκε Πρόεδρος της ΓΣ το μέλος Κοσσιφίδης Νίκος και Γραμματέας της ΓΣ το μέλος Κόκκαλης Νίκος. Το προεδρείο καταμέτρησε 22 ταμειακώς εντάξει μέλη παρόντα στην ΓΣ.

Β) Απολογισμός Απερχόμενου ΔΣ 2012:
Ταμείο : +369.31 Euro
Συμμετοχή σε Δράσεις:
Battle of mesh (τεχνικό και νομικό επίπεδο παρουσιάστηκε στο ΕΜΠ, και εγκαταστάσεις έγιναν μέσω εκδρομής στο Σαραντάπορο 24-25/3/2012, με συμμετοσή του Ιακ. Στέλλα)
Εγκαταστάσεις σε Σχολικά Εργαστήρια
2 κοινωνικά events
Συμμετοχή στη FOSSDEM
Επανασύσταση της ομάδας Web team
Αναλυτικότερα για τη δράση σε Σχολεία (Kweskin/Στέλλας): Ο Σύλλογος με την οντότητά και το κύρος του είναι βασικό μέσο για αυτή τη δράση. Μεγάλες ανάγκες στα Σχολεία που εκδηλώνουν τα αιτήματά τους και ο Σύλλογος τους εξυπηρετεί όσο μπορεί. Πολύ εθελοντική εργασία αλλά με professional standards όχι μόνο για την εγκατάσταση ΕΛ. Λογισμικού, αλλά και την οργάνωση των Εργαστηρίων συνολικά, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περίπτωσης. Chain effect Επαφή των παιδιών με το Ελ. Λογισμικό Συνεργασία του Συλλόγου με την ομάδα του ΕΑΙΤΥ στην Πάτρα. Αναγκαιότητα Feedback kai metrics από κάποια εργαστήρια ως νέες εφαρμογές Επαφή με ΠΛΗΝΕΤ Αθήνας που εκρεμεί Το όλο έργο καταγράφεται στο wiki Υπάρχει ανάγκη για περισσότερους εθελοντές.

Γ)Υποψηφιότητες
Υποψηφιότητες για ΔΣ:
Kweskin R. / Χρηστέας Π. / Δοκιανάκης Φ./ Στέλλας Ι. / Θεοτοκάτος Α.
Υποψηφιότητες για Ελεγκτική Επιτροπή:
Μαϊστρέλης Κ / Διαμαντίδης Α./ Πάνος Π.
Υποψηφιότητες για Εφορευτική Επιτροπή:
Κιουστελίδης Β / Αγγελάκος Δ./ Μελισσινός Λ.

Δ) Συζήτηση-Προτάσεις: Χρηστέας: Χρειαζόμαστε χώρους να μαζευόμαστε και να αναθερμάνουμε το Σύλλογο Κιουστελίδης: Τί θέλουμε να κάνουμε ως Σύλλογος, είναι συναισθηματικοί οι λόγοι που τον κρατάμε ή πραγματικά υπάρχει όρεξη για δουλειά κτλ? Kweskin: Έχουμε υλικό-εξοπλισμό, υπάρχουν ανάγκες και μπορούμε να βοηθήσουμε (έφερε παράδειγμα το ltsp και το funding του) Berger R.: Αναφέρθηκε στο μικρό εύρος των δραστηριοτήτων με τα Σχολεία και στο ότι με την παρούσα μορφή είναι δύσκολο να έχουμε fundings. Επείσης σημείωσε ότι αν ο Σύλλογος έχει κάποιο πλάνο μπορεί να βρεθεί funding από to linux foundation. Κιουστελίδης: Αναφέρθηκε στους σκοπούς του Συλλόγου βάσει καταστατικού. Επίσεις στα νομικά κωλύματα που μας εμποδίζουν να δραστηριοποιηθούμε σε έργα, αν και αναγνωρίζει την αξία της νομικής οντότητας του Συλλόγου. Kweskin: Έκανε αναφορά για τεχνικές παρουσιάσεις. Γλυνός: Έκανε αναφορά στους σκοπούς και τους στόχους του Συλλόγου και στη διάσπαση των Κοινοτήτων. Θεοτοκάτος: Αναφέρθηκε στην κρίση του εθελοντισμού. Στέλλας: Αναφέρθηκε σε ιδέες που μπορούν να έχουν πρακτικό χαρακτήρα όπως η αναζήτηση χορηγιών, η πρόταση ειδικότητας σχετικής με το Ελ.Λογισμικό στο χώρο της κατάρτισης, η ανίσχνευση ικανοτήτων των μελών μας (sklills). Κιουστελίδης: Αναφέρθηκε στην ανάγκη επέκτασης εφαρμογών του Συλλόγου στο web. Κοσσιφίδης: Αναφέρθηκε σε επανακαθορισμό στόχων, (με την ευκαιρία αναγνώστηκαν οι σκοποί του Συλλόγου από το καταστατικό), για επαφή του Συλλόγου με τους developers, για διοργάνωση κοινωνικών events, για την οργάνωση σεμιναρίων σε συνεργασία με το linux foundation και για οργάνωση τεχνικών ομιλιών.

Ε) Αποτελέσματα Εκλογών.
Μετά την καταμέτρηση από την Εφορ. Επιτροπή τα αποτελέματα είναι:
Για το ΔΣ Ονομα/Ψήφοι Kweskin Richard 20 Χρηστέας Πάνος 19 Στέλλας Ιάκ 19 Δοκιανάκης Φάνης 19 Θεοτοκάτος Αλέκος 19
Για την Ελεγκτική Επιτροπή Ονομα/Ψήφοι Μαϊστρέλης Κ 20 Διαμαντίδης Α. 16 Πάνος Π. 15

Ζ) Λήξη της ΓΣ
Τα ανωτέρω υπογράγουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ΓΣ.
Καλλιθέα, 30/3/2013
Ο Πρόεδρος της ΓΣ
Κοσσιφίδης Νίκος
Ο Γραμματέας της ΓΣ
Κόκκαλης Νίκος