ΑΡΘΡΟ 23ο: Λήψη αποφάσεων Γ.Σ.

Από Hellug Wiki
Αναθεώρηση ως προς 09:45, 22 Σεπτεμβρίου 2021 από τον Wikimaster (συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με '1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γ.Σ. έχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Οι Γ.Σ...')
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)

1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γ.Σ. έχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Οι Γ.Σ. διευθύνονται από τον Πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται από τα παρόντα μέλη μετά από υπόδειξη της πλειοψηφίας αυτών. Κατά τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και ο Γραμματέας της Γ.Σ. ο οποίος τηρεί τα πρακτικά.

2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συζητήσεις, καθορίζει σειρά ομιλητών, μεριμνά για την τήρηση της ημερήσιας διάταξης και την τάξη.

3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν σ' αυτή.

4. Ο τρόπος λήψης αποφάσεων είναι ανάλογος του είδους της Γ.Σ.:

α) Ηλεκτρονική Συνέλευση: Ένα θέμα τίθεται σε ψηφοφορία και καλούνται όλα τα μέλη να ψηφίσουν σε χρονικό διάστημα που καθορίζει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η ψηφοφορία γίνεται είτε με την αποστολή της ηλεκτρονικής αποστολής στον listserver ή στον Πρόεδρο, ή με αποστολή συμβατικής επιστολής στον Πρόεδρο. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

β) Συμβατική Συνέλευση: Οι ψηφοφορίες γίνονται σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού

5. Για τις συζητήσεις στη Γ.Σ., τις ψηφοφορίες και γενικά τις αποφάσεις που λαμβάνονται, τηρούνται με τη φροντίδα του Γραμματέα πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον ίδιο.