ΑΡΘΡΟ 14ο: Διοικητικό συμβούλιο

Από Hellug Wiki
Αναθεώρηση ως προς 09:42, 22 Σεπτεμβρίου 2021 από τον Wikimaster (συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με '1. Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρ...')
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)

1. Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Έφορο και εκλέγεται από τη Γ.Σ. με ψηφοφορία, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού

2. Το Δ.Σ. διοικεί το Σύλλογο και διαχειρίζεται την περιουσία του σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις των Γ.Σ.

3. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό του λογιστικού έτους και ανακοινώνει αυτούς προς τη Γ.Σ.