Πρακτικά 3ου ΔΣ 2015

Από Hellug Wiki

Το 3ο ΔΣ για το 2015 έγινε στις 20/06/2015 με παρόντα όλα τα μέλη του ΔΣ: Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι:

Θ1. Αίτημα προμήθειας παλαιού Εξοπλισμού και διερεύνηση συνεργασίας στο ΤΕΙ Αθήνας.

Συζητήθηκε η ανάγκη εύρεσης υλικών (προς το παρόν, οθονών) για τις ανάγκες των Σχολείων που υποστηρίζουμε. Επειδή υπάρχει σημείο επαφής με το ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, υπογράφηκε και στάλθηκε το σχετικό αίτημα του Συλλόγου προς το ΤΕΙ, για την δωρεάν παραχώρηση του αιτούμενου εξοπλισμού και ελπίζουμε σύντομα να τον παραλάβουμε.

Επιπλέον συζητήθηκε η δυνατότητα τεχνικών παρουσιάσεων στο ΤΕΙ Αθήνας και ο Γραμματέας ανέλαβε να διερευνήσει το θέμα.

Θ2. Τακτοποίηση Εφορίας.

Συνεχίστηκε και αυτό το διάστημα η προσπάθεια τυπικής τακτοποίησης της Εφορίας του Συλλόγου, ώστε άμεσα να κατατεθεί και η οικ. δήλωση 2014.

Θ3. Hμερίδα ΕΛ/ΛΑΚ Τεχνικού Λογισμικού στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Ο Σύλλογος πραγματοποίησε Ημερίδα Τεχνικού Λογισμικού στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ την Πέμπτη 4/6/15. Η Ημερίδα έγινε σε Εργαστήριο με ΗΥ του Τμ. Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ και συμμετείχαν σ' αυτή φοιτητές του Τμήματος. Στην Ημερίδα παρουσιαστηκαν 3 εκπαιδευτικά σενάρια με την βοήθεια "πρωτότυπης" Διανομής Ελ. Λογισμικού με γενικό και τεχνικό Λογισμικό, που ετοίμασε ο Έφορος του Συλλόγου Νίκος Νικολουδάκης (..). Το ΤΕΙ κατόπιν συνεννόησης, προσέφερε memory stick στα οποία είχε ήδη εγγραφεί η "εικόνα" της διανομής με δυνατότητα εκκίνησης (boot).

Στους φοιτητές παρουσιάστηκαν τα σενάρια 1) Τι κάνουμε όταν δεν έχουμε πρόσβαση στον ΗΥ μας 2) Πως χρησιμοποιούμε μια Διανομή ΕΛ/ΛΑΚ από memory stick για πρόσβαση στο Διαδίκτυο και για γενική χρήση σε οποιαδήποτε "μηχανή" ΗΥ 3) Πως κάνουμε τεχνικές εργασίες Ηλεκτρονικού χρησιμοποιώντας Τεχνικό Ελεύθερο Λογισμικό.

Η Παρουσία του Συλλόγου στην Ημερίδα κρίθηκε πολύ αποδοτική και συμφωνήθηκε με τους Υπευθύνους του Τμήματος να συνεχιστεί η συνεργασία μας και την επόμενη χρονιά.

Παρουσίαση των αρχών ΕΛΛΑΚ για τα "προϊόντα" γενικού και τεχνικού Λογισμικού.
Η "πρωτότυπη" Διανομή Ελ.Λογισμικού του Ν.Νικολουδάκη "σηκώνει" το Εργαστήριο από memory stick

Θ4. Συνεργασία με ΕΕΛΛΑΚ.

Θ5. Επερχόμενα συνέδρια CIE2015 και fosscomm2015....

Θ6. Πρόοδος Εργασιών στο 1ο Δ.Σ. Αγ. Στεφάνου