Ομάδα Σχολεία

From Hellug Wiki

Αυτή η ομάδα εργασίας έχει επαφή με σχολεία μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης. Στο παρελθόν μας έχουν καλέσει για συζήτηση με τους δασκάλους, για να κάνουμε παρουσιάσεις η να στήσουμε διαφόρων είδών servers (LTSP, proxy, κ.λ.π.) Σκοπός της ομάδας είναι να γίνει πιο γνωστό το Ελεύθερο Λογισμικό και να προσφέρει υποστήριξη στους λίγους δασκάλους που θέλουν να προχωρήσουν την χρήση του Open Source στο σχολείο. Για παράδειγμα, τώρα που μερικοί μαθητές/καθηγητές φέρνουν netbooks με ελεύθερο λογισμικό χρειάζονται περισσότερη γνώση/υποστήριξη.

Η ομάδα αποτελείται από τα μέλη:

  • Κουέσκιν Ρίτσαρντ
  • Στέλλας Ιάκωβος
  • Θεοτοκάτος Αλέξανδρος

Εν έχει κάποιος άλλος (μέλος ή όχι) ενδιαφέρον, ας συμπληρώσει το όνομα/mail του.


Την δράση της Ομάδας μπορείτε να δείτε κεντρικά, στη βασική σελίδα Ομάδες Εργασίας