Ομάδα "Δωρεές Υλικού"

From Hellug Wiki

Αυτή η ομάδα εργασίας θα ενημερώνεται:

  1. από το Δ.Σ. του Συλλόγου,
  2. από κάθε μέλος του Συλλόγου,
  3. από τρίτο πρόσωπο (άτομο, εταιρία, Φορέας),

για οποιονδήποτε θα ήθελε/προτίθεται να προσφέρει στο Σύλλογο δωρεά/δωρεές-χορηγίες αποκλειστικά υλικού/εξοπλισμού Πληροφορικής (ή και άλλων υλικών). Σκοπός της ομάδας, που είναι η ίδια προς το παρόν με την "ομάδα Σχολεία", είναι να συγκεντρώνει τον υλικό εξοπλισμό για "επανένταξη" του σε σχολεία Α'βάθμιας / Β'βάθμιας και (ίσως στις μέρες μας) ανώτερης εκπαίδευσης, ώστε να επεκταθεί πρακτικά η "αξία" του Open Source στην Εκπαίδευση.

Σαφώς τα προσφερόμενα είδη/υλικά θα αξιολογούνται, πριν παραληφθούν, για:

  • την φυσική λειτουργία τους και όχι για την συντήρησή τους (πχ. Eκτυπωτής που λειτουργεί παραλαμβάνεται και χωρίς μελάνια/toner).
  • την στοιχειώδη επάρκειά τους για/με το ΕΛ/ΛΑΚ (πχ. Υπολογιστής Pentium II δεν παραλαμβάνεται).


Ενδιαφέρον και επαφή από/στους:

  • Κουέσκιν Ρίτσαρντ, email me
  • Στέλλας Ιάκωβος, email me


mmmmm